Regulamin Katalogu Directory

1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Katalogu Directory i dotyczy w szczególności dodawania wpisów, tj. wizytówek www oraz stron produktowych (tzw. landing pages) do Katalogu.
2. Warunkiem dodania wpisu do Katalogu jest posiadanie już przez firmę swojej strony internetowej (pole wymagane), gdyż wpisy do Katalogu są jedynie formą promocji dodatkowej.
3. Zgłoszenie wpisu do Katalogu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Wpisy mogą być zgłaszane do Katalogu wyłącznie przez zarejestrowanych użytkowników. Aby zmniejszyć ryzyko nadużyć, adres e-mail podany podczas rejestracji do aktywacji konta (może on być później zmieniony przez użytkownika) musi być w tej samej domenie co zgłaszana strona czy, lub musi być zamieszczony na zgłaszanej stronie. Zgłaszający stronę oświadcza, iż jest jej właścicielem lub działa z polecenia jej właściciela.
5. Wpisy są całkowicie bezpłatne. Zgłoszone wpisy, po zaakceptowaniu przez Administratora Katalogu, zamieszczane są w Katalogu Directory na okres 1 roku. Po tym okresie Zgłaszający wpis może zostać poinformowany drogą e-mailową o upływie terminu zamieszczania jego wpisu i możliwości jego przedłużenia.
6. Wpisy można zgłaszać do Katalogu wyłącznie do jednej kategorii/podkategorii.
7. Najnowsze wpisy (do 14 dni od ich opublikowania) będą automatycznie oznaczone jako „Nowość”.
8. Najpopularniejsze wpisy (posiadające powyżej 20 odsłon), będą automatycznie oznaczone jako „Popularne”.
9. Niektóre wpisy, mogą zostać na dowolny czas oznaczone przez Administratora Katalogu jako „Wyróżnione” i będą się pojawiać zawsze na górze każdej listy. Oznaczenie jako „Wyróżnione” następuje w oparciu o subiektywną ocenę Administratora, jednak m.in. na podstawie takich wskaźników zgłoszonej we wpisie strony, jak: Trust Flow, Citation Flow, Domain Authority i Page Rank lub ranga wydarzenia.
10. Zgłaszający może edytować, modyfikować (kierując go przed ponowną publikacją do akceptacji przez Administratora Katalogu) lub usunąć swój wpis. Zgłaszającemu przysługuje w szczególności prawo do wglądu i wnoszenia poprawek do danych dotyczących swojego wpisu, a także do żądania usunięcia tych danych z Katalogu.
11. Wpisy są moderowane, Administrator Katalogu ma prawo zmodyfikować lub usunąć wpis w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
12. W polu „Informacje dla administratora” Zgłaszający może wpisać m.in.: propozycję podkategorii, adresy kilku zdjęć do zamieszczenia w miniaturce i sliderze wpisu (wyłącznie w domenie zgłaszanej strony, np. adresstrony.pl/folder/zdjecie.jpg) lub inne uwagi, które mogą być zamieszczone przez Administratora we wpisie.
13. We wpisach nie będą zamieszczane dane teleadresowe (z wyjątkiem adresu URL strony). Naszym celem nie jest tworzenie kolejnego katalogu teleadresowego, lecz promocja firm oraz ich produktów i usług w Internecie.
14. W trosce o jakość naszego Katalogu zalecamy dodawanie opisów, zawierających powyżej 1000 znaków. Wpisy zawierające poniżej 400 zzs nie będą zamieszczane. Opis strony powinien być unikalny i rzeczowy, pozbawiony błędów ortograficznych i stylistycznych oraz jednoznacznie odzwierciedlać treść strony. Słowa kluczowe nie mogą stanowić więcej niż 1/4 objętości tekstu. Istnieje także możliwość zamieszczenia do 3 linków nofollow (wyłącznie do strony głównej lub podstron zgłaszanej strony) oraz do 3 zdjęć (wyłącznie z adresu URL dodawanej strony). Adres URL strony pojawi się jako link dofollow.
15. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść i rzetelność wpisów zamieszczanych w Katalogu. Pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z wykorzystania zamieszczonych wpisów ponosi użytkownik Katalogu. Wszelkie nieporozumienia i spory powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania nas w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
16. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Zgłaszającego wpis, poprzez użycie na stronie obrazu lub treści stanowiących własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób. Pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zgłaszający wpis.
17. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków oraz stron do których prowadzą.
18. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępu do Katalogu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
18. Nie będą zamieszczane wpisy dotyczące stron:
– sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym
– w budowie oraz tzw. wizytówki
– związane z pornografią, erotyką oraz pochodne
– wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
– zawierających treści wulgarne, obrażające uczucia, naruszające prawo innych osób itp.
– dotyczących hazardu, kasyn, zakładów bukmacherskich itp.
– dotyczących suplementów diety oraz związanych z farmakologią
– do Katalogu nie wolno dodawać aliasów i przekierowań
– do Katalogu nie wolno dodawać podstron
– inne niż w języku polskim
– od Zgłaszających, którzy podczas rejestracji w Katalogu podali do aktywacji konta adres e-mail w innej domenie niż zgłaszana strona lub który nie został zamieszczony na zgłaszanej stronie
– inne niezgodne z niniejszym Regulaminem
19. Z Katalogu usuwane będą strony, które straciły aktualność (np. zmiana branży) lub przestały istnieć.
20. Zastrzegamy sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu systemu przyjmowania i emisji wpisów bezpłatnych oraz nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe z tego powodu ewentualne straty zgłaszających stronę.
21. W przypadku zmiany obowiązującego Regulaminu, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Serwisu.